Privacybeleid

We zorgen er voor dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving rond gegevensbescherming. We zijn transparant over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we u vertellen welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

We bieden u eenvoudige mogelijkheden om onze marketingcommunicatie aan uw te beëindigen. Verder nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen. We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens altijd per omgaande.

Ons privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten.

1

LaYaLaY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website.

 

2

Als u een vraag heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, stuur dan een mail naar info@layalay.com.

 

3

Persoonsgegevens is informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit is gewoonlijk informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie zijn zoals IP-adres en aankoopgedrag.

 

4

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, bijvoorbeeld wanneer u ons voorziet van gegevens om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om informatie of mailings te ontvangen, door onze website te gebruiken, door een product of dienst van ons te kopen, door een review te plaatsen of door navraag te doen bij of contact op te nemen met onze klantenservice.

Wanneer u ons uw Persoonsgegevens verstrekt, verwerken wij ze in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we u ons deze niet te geven.

We verwerken uw persoonsgegevens om u van onze diensten te voorzien. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met u of legitieme belangen, zoals het tegengaan van fraude.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van ue toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we u om aanvullende toestemming als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit Privacybeleid vallen.

 

5

Onze website is bedoeld voor volwassenen, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij klanten jonger dan 16 jaar de producten op onze websites kopen of bekijken. Als we weten dat een klant jonger is dan 16 jaar, gebruiken we de persoonsgegevens van deze klant niet voor marketingdoeleinden, tenzij we daarvoor toestemming van de ouders of voogd krijgen.

Ben je jonger dan 16 en wil je toestemming voor onze marketingcommunicatieberichten? Vraag dan je ouder of voogd om te mailen naar info@layalay.com.

In sommige gevallen zullen wij uit je acties afleiden dat je ouderlijke toestemming hebt. We behouden ons dan het recht voor om te beslissen of je onze marketingcommunicatieberichten zult ontvangen totdat je de gerechtigde leeftijd bereikt.

Hou er wel rekening mee dat toegang tot bepaalde delen van onze website en/of het recht op het ontvangen van prijzen, monsters of andere beloningen kan worden beperkt tot gebruikers van boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren en dergelijke leeftijdsbeperkingen toe te passen.

 

6

Bij het browsen op onze website mogen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

informatie over het type browser dat u gebruikt bij een bezoek aan onze website, uw IP-adres en apparaatadres, hyperlinks waarop u heeft geklikt, de vorige website die u heeft bezocht voordat u op onze website kwam en informatie verzameld door cookies of soortgelijke trackingsystemen. Verder uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en alle andere informatie die u wilt delen wanneer u websites van derden gebruikt (zoals wanneer u de "Vind ik leuk"-functionaliteit op Facebook gebruikt).

We mogen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijvoorbeeld bank- of creditcardgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht en informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om u de producten of diensten te leveren die u van ons vraagt, waaronder bijvoorbeeld het toesturen van producten die u heeft aangevraagd.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons blijft winkelen. Als u drie jaar lang geen transacties (zoals bestellingen) meer verricht, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

Wij hebben bovenstaande informatie nodig om uw bestelling te kunnen verwerken of om een andere dienst te kunnen verlenen. Als we informatie van u nodig hebben die als gevoelig wordt beschouwd, dan zullen we u op transparante wijze informeren over onze wettelijke verplichtingen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

Onze klantenservice mag de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijvoorbeeld bank- of creditcardgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je vraag, berichten en andere inhoud die u naar onze website verstuurt, en verdere informatie die u ons toestuurt in verband met een aankoop of een serviceaanvraag of andere vraag (waaronder gevoelige persoonlijke informatie).

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt en wanneer we reageren op vragen en/of opmerkingen.

Algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot problemen met de dienstverlening, beschikbaarheid van voorraden, enz. bewaren we drie jaar na de laatste communicatie met u. Andere mededelingen moeten wellicht langer worden bewaard in geval van rechtsvorderingen of schikkingen.

Wij hebben bovenstaande gegevens nodig voor de afhandeling van uw vragen, opmerkingen of klachten op uw verzoek.

Als wij u suggesties doen voor producten en diensten die u wellicht interessant vindt, dan mogen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Naam, titel, postadres, e-mailadres, mobiel nummer, klantenkaartnummer, bestelhistorie/verlanglijst (inclusief aankopen die je doet op onze website), betaalhistorie, leeftijd, geboortedatum, geslacht, producten die je op onze website bekijkt, uw merkvoorkeuren, handelingen die u op onze website verricht of tijdens het bekijken van onze e-mailberichten, en koopgewoontes.

Wij doen dit om producten of diensten op maat voor te stellen, waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn op basis van je winkelgeschiedenis en -gedrag en uw voorkeuren. Dit kunnen we doen door u per post, e-mail, nieuwsbrief, of telefoon details over onze producten, diensten, speciale aanbiedingen, acties en andere informatie te sturen.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons blijft winkelen. Als u online koopt en als gast afrekent, bewaren we uw gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum. Als u bent geabonneerd op een van onze nieuwsbrieven, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt.

Als u online koopt zonder een online account nemen we contact met u op over voor uw gerelateerde aanbiedingen en altijd binnen de grenzen van de wet, met inbegrip van spamwetten. U kunt zich altijd afmelden voor onze marketingcommunicatieberichten door een mail te sturen naar info@layalay.com.

Bij online winkelen mogen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer of mobiel nummer, informatie over producten die je bestelt, bestelhistorie, details over uw aankoop, betalingsgegevens, betaalhistorie, leeftijd.

Dit doen wji voor het verwerken van uw online aankoop en het product aan u te leveren zoals u heeft besteld. Uw betalingsgerelateerde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van uw betalingen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons blijft winkelen. Als u drie jaar lang geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als u afrekent als gast, bewaren we uw gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum

Deze informatie hebben we nodig om uw online bestelling volgens contract uit te voeren.

Zolang je deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma. Als je drie jaar lang geen transacties hebt verricht, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

Voor fraudepreventie en andere administratieve diensten, zoals registratie mogen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer of mobiel nummer, betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens), betaalhistorie en leeftijd.

Wij doen dit om administratieve diensten uit te voeren, met inbegrip van het verwerken van alle aanvragen die u bij ons indient voor het verlenen van de diensten, het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdrijven, het verifiëren van je identiteit en krediet-/betalingsstatus, of het verwerken van betalingsopdrachten. Uw betalingsgerelateerde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van uw betalingen of aan de politie ter voorkoming van fraude.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons blijft winkelen. Als u drie jaar lang geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

Dit doen wij om fraude te voorkomen en op te sporen en om ervoor te zorgen dat je identiteit en transacties beveiligd zijn (belangenafweging tussen enerzijds onze belangen en anderzijds het voorkomen van fraude en het beschermen van onze klanten). Wij voeren andere administratieve diensten uit om u de desbetreffende onderliggende diensten te leveren (uitvoering van een contract).

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze producten en uw ervaring op onze website te verbeteren. We verzamelen hiervoor informatie over hoe u onze website gebruikt. Sommige van onze cookies zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken: dus gewoon ervoor zorgen dat alles goed werkt, om veilig te kunnen inloggen of om te onthouden hoe ver u bent met een bestelling. Maar we gebruiken ook cookies om het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren. Daarnaast zijn er advertentiecookies die worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te tonen die relevant zijn op basis van je interesses.

We kunnen onze website en onze producten ook afstemmen op jouw interesses en behoeften, door informatie over uw apparaat te verzamelen en deze te koppelen aan uw persoonsgegevens. Zo zorgen we ervoor dat onze website is afgestemd op wat interessant is voor u.

We maken gebruik van Google Analytics. Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om u af te melden voor Google Analytics.

Hou er wel rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle mogelijkheden van onze website of online diensten kunt gebruiken.

Wij delen uw persoonsgegevens met een aantal gegevensverwerkers (dienstverleners die ons helpen om onderstaande taken uit te voeren):

Relevante bedrijven en vertrouwde derden die onze promotionele activiteiten en het beheer van onze website direct ondersteunen voor IT-beheer (hosting, onderhoud en testen).

Derden die wij vertrouwen en die ons helpen bij het verwerken en analyseren van uw persoonsgegevens voor ons, om ons te ondersteunen bij het suggereren van producten en diensten die interessant voor je kunnen zijn.

Als u een product of dienst bij ons bestelt, derden die wij vertrouwen en die helpen het betalen en leveren van de door u bestelde producten en diensten mogelijk te maken. Tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven, zijn dergelijke vertrouwde derden niet door ons gemachtigd om uw persoonsgegevens op een andere manier te gebruiken en verplichten wij ze om adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende derden die u gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken (deze derden zijn geen verwerkers; zij gebruiken uw persoonsgegevens uit eigen belang of omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven):

Geïnteresseerde derden die u marketingcommunicatieberichten kunnen sturen, maar alleen als u ermee instemt dergelijke berichten van hen te willen ontvangen.

Wetshandhavingsautoriteiten of andere instanties als wij verplicht zijn door de wet, of door een bevelschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel, om uw persoonsgegevens openbaar te maken.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met social media-platforms. Wanneer we activiteiten ondernemen voor het bereiken van een groter publiek of het matchen van klanten via social media-platforms zoals Facebook of Google, worden uw persoonsgegevens altijd anoniem gemaakt, vóór de overdracht. Als er in de toekomst zaken veranderen en wij uw persoonsgegevens moeten delen met een social media-platform, zullen wij u om toestemming vragen.

Met uw toestemming delen wij de informatie over uw websitegebruik met vertrouwde derden (bijvoorbeels reclamebureaus, advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen). Dit doen wij om u inhoud op maat aan te bieden die voor u interessant kan zijn op basis van uw eerdere activiteiten op onze website. Deze vertrouwde derden kunnen hun eigen cookies, webbakens en soortgelijke traceringstechnologieën instellen en openen op uw apparaat. Zo helpen ze ons om uw aangepaste content en advertenties te leveren wanneer u onze betreffende website bezoekt.

U kunt ook de website www.youronlinechoices.com bezoeken om te kiezen welke bedrijven advertenties op maat mogen leveren.

Hou er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt, u nog steeds advertenties van ons kunt ontvangen die niet zijn aangepast op basis van de informatie over uw websitegebruik.

Veel van onze vertrouwde derden en zijn gevestigd in landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zoals de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een vertrouwde derde die is gevestigd in een land waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt, dan zorgen wij voor adequate waarborging voor gegevensbescherming door te vertrouwen op andere legitieme middelen, zoals de Privacy Shield-certificering en/of modelcontractbepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en tot onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen.

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heeft u recht op:

  • Het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in uw persoonsgegevens
  • Correctie van onjuiste Persoonsgegevens
  • Wissen van Persoonsgegevens
  • Bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens
  • Beperking van de verwerking van Persoonsgegevens en Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (dataportabiliteit).

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wilt u van ons geen marketingcommunicatieberichten meer ontvangen? U kunt zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door een mail te sturen naar info@layalay.com.

Indien uw toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt uw toestemming intrekken voor:

  • Marketingcommunicatieberichten (per email: info@layalay.com)
  • Gebruik van cookies
  • Overige doeleinden: door een e-mail te sturen naar onze klantenservice (info@layalay.com)

Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Als u vindt dat de verwerking van de persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ontstaan.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens.

We kunnen ons privacybeleid van wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid hier te plaatsen. We raden u aan het privacybeleid regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.